ในขณะนี้ WebServ เกิดปัญหาอุปกรณ์ภายในขัดข้อง ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ

จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ

FB: https://www.facebook.com/WebServ.KMITL

E-Mail: webserv@kmitl.ac.th