การทดลองมอเตอร์ 3 เฟส(3 Phase Motor)

- วงจรการสตาร์ทมอเตอร์สามเฟสแบบสตาร์-เดลต้าหรือวาย-เดลต้า (Star-Delta Starter)

 

            วงจรควบคุม(Control Circuit) การสตาร์ทมอเตอร์สามเฟสแบบสตาร์-เดลต้า

                               

 

 

            ตัวอย่าง วีดีโอการสตาร์ทมอเตอร์สามเฟสแบบสตาร์-เดลต้า

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

<<<การทดลอง