โซลินอยด์วาล์ว(Solenoid)

              โซลินอยด์ (Solenoid) เป็นอุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่ง ที่มีหลักการทำงานคล้ายกับรีเลย์(Relay) ภายในโครงสร้างของโซลินอยด์จะประกอบด้วยขดลวดที่พันอยู่รอบแท่งเหล็กที่ภายในประกอบด้วยแม่เหล็กชุดบนกับชุดล่าง เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดที่พันรอบแท่งเหล็ก ทำให้แท่งเหล็กชุดล่างมีอำนาจแม่เหล็กดึงแท่งเหล็กชุดบนลงมาสัมผัสกันทำให้ครบวงจรทำงาน เมื่อวงจรถูกตัดกระแสไฟฟ้าทำให้แท่งเหล็กส่วนล่างหมดอำนาจแม่เหล็ก สปริงก็จะดันแท่งเหล็กส่วนบนกลับสู่ตำแหน่งปกติ จากหลักการดังกล่าวของโซลินอยด์ก็จะนำมาใช้ในการเลื่อนลิ้นวาล์วของระบบนิวแมติกส์ไฟฟ้า โครงสร้างของ Solenoid Valve โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ เลื่อนวาล์วด้วยโซลินอยด์วาล์วกลับด้วยสปริง (Single Solenoid Valve) และเลื่อนวาล์วด้วยโซลินอยด์วาล์วกลับด้วยโซลินอยด์วาล์ว (Double Solenoid Valve) ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เช่น โซลินอยด์วาล์ว 2/2, 3/2, 4/2 , 5/2 เป็นต้น

 

                                          

 

        - วาล์ว 3/2 ปกติปิด เลื่อนวาล์วด้วยโซลินอยด์วาล์วกลับด้วยแรงสปริง(3/2 Way Single Solenoid Valve)

                                                         

 

           หลักการทำงาน
                   ตำแหน่งปกติ Solenoid Valve Y1 ยังไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน ทำให้ไม่มีอำนาจแม่เหล็ก สปริงจะดันลิ้นวาล์วให้ปิด ทำให้ลมจาก 1(P) ไม่สามารถออกไปที่ 2(A) ได้แต่ 2(A) จะต่อถึง3(R) ได้ ตำแหน่งทำงาน เมื่อกดปุ่ม Start ทำให้มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน Solenoid Valve Y1 ทำให้เกิดอำนาจแม่เหล็กไปเลื่อนลิ้นวาล์ว มีผลทำให้ลมจาก 1(P)ไปออกที่ 2(A) ส่วน 3(R) ถูกปิด เมื่อปล่อยปุ่ม Start จะทำให้ Solenoid Valve Y1 หมดอำนาจแม่เหล็ก สปริงจะดันลิ้นวาล์วให้กลับสู่สภาวะปกติ

 

 

 

 

              -วาล์ว 5/2 ปกติปิด เลื่อนวาล์วด้วยโซลินอยด์วาล์วกลับด้วยแรงสปริง(3/2 Way Single Solenoid Valve)

 

               

              หลักการทำงาน
                   ตำแหน่งปกติ Solenoid Valve Y1 ยังไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน ทำให้ไม่มีอำนาจแม่เหล็ก สปริงจะดันลิ้นวาล์วให้ปิด ทำให้ลมจาก 1(P) ไปออกที่ 2(B) ส่วน 4(A) จะต่อถึง 5(R) และ 3(S) จะถูกปิด ตำแหน่งทำงาน เมื่อกดปุ่ม Start ทำให้มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน Solenoid Valve Y1 ทำให้เกิดอำนาจแม่เหล็กไปเลื่อนลิ้นวาล์ว มีผลทำให้ลมจาก 1(P)ไปออกที่ 4(A) ส่วน 2(B) จะต่อถึง 3(S) และ 5(R)จะถูกปิด เมื่อปล่อยปุ่ม Start จะทำให้ Solenoid Valve Y1 หมดอำนาจแม่เหล็ก สปริงจะดันลิ้นวาล์วให้กลับสู่สภาวะปกติ

 

 

 

          -วาล์ว 5/2 เลื่อนวาล์วด้วยโซลินอยด์วาล์วกลับด้วยโซลินอยด์วาล์ว(5/2 Way Double Solenoid Valve)

                                                  

                  หลักการทำงาน
                      ตำแหน่งปกติ Solenoid Valve Y1 ยังไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน ทำให้ไม่มีอำนาจแม่เหล็ก จะอยู่ในสภาวะปกติ  ตำแหน่งทำงาน เมื่อกดปุ่ม Start (S1) ทำให้มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน Solenoid Valve Y1 ทำให้เกิดอำนาจแม่เหล็กไปเลื่อนลิ้นวาล์วไปทางขวามือ มีผลทำให้ลมจาก 1(P) ไปออกที่ 2(B) ส่วน 4(A) จะต่อถึง5(R) และ 3(S) จะถูกปิด เมื่อปล่อยปุ่ม Start(S1)จะทำให้ Solenoid Valve Y1 ค้างสภาวะเดิมอยู่
เมื่อกดปุ่ม Start(S2) ทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน Solenoid Valve Y2 ทำให้เกิดอำนาจแม่เหล็กเลื่อนลิ้นวาล์วไปทางซ้ายมือ มีผลทำให้ลมเปลี่ยนทิศทางจาก 1(P) ไปออกที่ 4(A)ส่วน 2(B)จะต่อถึง 3(S)และ 5(R) จะถูกปิด เมื่อปล่อยปุ่ม Start (S2) จะทำให้ Solenoid Valve Y2 ค้างอยู่สภาวะเดิมเช่นเดียวกัน

 

 

 

<<<ก่อนหน้า